Skip links

תכנון מבני חינוך

תכנון עכשווי למבני חינוך מתאפיין בקווים חלקים, חללים פתוחים, וצבעוניות דו תכליתית. שימוש בחומרים שנותנים תחושה טבעית, כמו חיפוי הרצפה בדמוי פרקט, מוסיף חמימות ביתית לכיתה. חלוקה למתחמי עבודה וריהוט גמיש, תורמים אף הם ללמידה הוליסטית, המטפחת יצירתיות.

חלפו הימים של כיתות מונוטוניות ומסדרונות משעממים. אנחנו מתכננים מתחמים צבעוניים ותוססים, שהם לא רק מושכים מבחינה ויזואלית, אלא גם בעלי השפעה פסיכולוגיית על התלמידים. שימוש בטפטים ובציורי קיר המזכירים את הטבע, וחיפוי באמצעות  משטחי תחושה, תורמים לקידום יצירתיות ומיקוד למידה. 

אדריכלות של מבני חינוך דוחפת לגבולות החדשנות, אך במקביל חייבת להתחשב במגבלות התקציב. שימוש בחומרים חסכניים, טכניקות לעיצוב ריהוט מודולארי וחיפויים דו תכליתיים, הם יעילים ובמחיר סביר. בתכנון שלנו, אנחנו ממקסמים את הערך באמצעות עיצוב מותאם, כדי להבטיח שכל שקל שהושקע ייתרום לפונקציונליות הכללית ולאסתטיקה של בית הספר.

גלריית מבני חינוך -

למידע
לגרירה