Skip links

תכנון בר קיימא במרחב הכפרי

משרדנו מתמחה בתכנון אדריכלי מלא לבתים פרטיים בנחלות, מושבים וקיבוצים, ובאדריכלות פנים ונוף למבני ציבור, חינוך ומרחבים קהילתיים

01+
שנות ניסיון
21+
פרויקטים בתכנון
32+
פרויקטים בבניה
052+
פרויקטים שהושלמו

המומחיות שלנו

תכנון בנחלות, מושבים וקיבוצים

תכנון בתים פרטיים

תכנון מבני ציבור

תכנון מבני דת

תכנון מבני חינוך

תכנון נופי וגינות קהילתיות

מה אנחנו עושים ב-3 שלבים

01 01

בניית קונספט בהתאמה לצרכים היחודיים שלכם

יצירה משותפת של מסגרת רעיונית עבור הרצונות, הציפיות והמידות שלכם, תוך התאמה לתקציב נתון

02 02

תכנון אדריכלי וליווי להיתר בניה

אדריכלות חוץ ופנים למבנה ולסביבתו הקרובה ואדריכלות פנים, כיחידה אחת מהשלב הראשון, תוך התייחסות לכלל מרכיבי ושלבי התכנון והרישוי להיתר

03 03

תכנון מפורט לביצוע בשילוב עם פיקוח צמוד

הכנת שרטוטים אדריכליים, רשימות סופיות, ותיאום מול הקבלן והספקים

למידע
לגרירה