Skip links

תכנון מבני דת

תכנון אדריכלי למבני דת ולבתי כנסת הוא הליך מרתק הדורש הקשר בין תרבויות דתיות, היסטוריה מקומית, וצרכים קהילתיים.

הפעילות במבנים אלה, הכוללת תפילות, לימוד והתכנסות, משפיעה באופן ישיר על התכנון והצורניות הייחודית. מבנים אלה מושפעים ומשפיעים על הקהילה, ותורמים לאחדותה ולאורח חייה בכלל.

מבני דת ובתי כנסת מתוכננים בהתאם למסגרת הלכתית ולדרישות דתיות. הם מהווים לא רק מקום לתפילה, אלא גם מרכז תרבותי והתפתחותי מקומי.

גלריית מבני דת -

למידע
לגרירה