Skip links

תכנון מבני ציבור

אדריכלות ועיצוב פנים עבור מבני ציבור וקהילה, משלבים פונקציונליות ואסתטיקה. התכנון של GOLD, יוצר מרחבים יצירתיים שנוגעים ברגש ומפעילים אותו.

יצירת חוויות, ארגון המרחב, בחירה של ריצוף, חיפויי קירות, תאורה, גוונים וריהוט - כדי להגיע לאווירה מיוחדת המתאימה למטרות המבנה ולקהל המבקר בו.

שילוב בין תכנון אדריכלי חיצוני ובין אדריכלות פנים ועיצוב מהשלב הראשון, מקנה למבני הציבור הוליסטיות מקיפה, המשדרגת את החוויה ויוצרת ערך מוסף בכלל ההיבטים.

גלריית מבני ציבור -

למידע
לגרירה